کرسی تلاوت مجلسی قرآن کریم

تلاوت آقای علیرضا سبحانی-28-11-94

برگزاری جلسه کرسی تلاوت مجلسی قرآن کریم با حضور قاری محترم آقای علیرضا سبحانی

 Download Name Play Size Duration
download 160217-94-11-28-Ali Reza Sobhani
3.7 MB 25:51 min