کرسی تلاوت مجلسی قرآن کریم

تلاوت آقای محمد کاظمی-05-12-94

برگزاری جلسه کرسی تلاوت مجلسی قرآن کریم با حضور قاری محترم آقای محمد کاظمی

 Download Name Play Size Duration
download 94-12-05-Mohammad Kazemi
3.7 MB 25:44 min