کرسی تلاوت مجلسی قرآن کریم

تلاوت قاری محترم جناب آقای بهرام بهرامی-13-02-96

برگزاری جلسه کرسی تلاوت مجلسی قرآن کریم با حضور قاری محترم جناب آقای بهرام بهرامی

 Download Name Play Size Duration
download 170503-96-02-13-Bahram Bahrami
3.7 MB 26:06 min