کرسی تلاوت مجلسی قرآن کریم

تلاوت قاری محترم جناب آقای محمود نوروزی-13-10-96

برگزاری جلسه کرسی تلاوت مجلسی قرآن کریم با حضور قاری محترم جناب آقای محمود نوروزی

 

 

Download Name Play Size Duration
download 180103-96-10-13-Mahmoud Norouzi
3.6 MB 24:57 min