طرح 313 نفر یاران امام زمان(عج)

طرح 313 نفر یاران امام زمان(عج)

 

طرح 313 نفر یاران امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف بیش از هفت سال است به ابتکار نیک و پسندآیت الله سید مهدی حسینی همدانی پایه گذاری و اجرا می‌شود و به تدریج تعدادی از نمازگزاران در این طرح عضو گردیده‌اند و در حال حاضر سه گروه 313 نفر به نام‌های قائم، نرجس و صالح تشکیل‌یافته و فعال می‌باشند در این طرح تعدادی از برادران و خواهران به عنوان سر تیم انتخاب شده‌اند که حدود 30 نفر از اعضای طرح را زیر پوشش دارند و در تماس مستمر می‌باشند و در نهایت یکی از خواهران و یکی از برادران مسئول اصلی طرح می باشد

 

 اهم وظایف اعضای گروه علاوه بر ارتباط مستمر با اعضا هنگامی که هر یک از اعضای طرح دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافت شروع می گردد و بقیه اعضا موظفند و تقید شرعی دارند پنج عمل به نیابت او انجام دهند که به ترتیب عبارتند از :

 

الف) مقداری وجه نقد به عنوان صدقه بپردازند

 

ب)نماز شب اول قبر برای او اقامه نمایند

 

ج) یک روز ، روزه قضا انجام دهند

 

د)یک شبانه روز (17 رکعت )نماز بگذارند

 

ه)یک جز قرآن بخوانند

 

و با انجام این اعمال برای متوفی مقدار قابل توجهی صدقه پرداخت می‌شود ،حدود 313 نفر نماز شب اول قبر را برای فرد موردنظر اقامه می‌کنند ،بالغ بر 10 سال روزه ی قضا شده انجام شود ،و نزدیک به یکسال نماز قضا برگزار و بیش از 10 ختم قرآن کریم صورت می‌پذیرد و نظر به اینکه اعضا موظفند ماهانه مبلغ 1000 تومان به مسجد کمک و پرداخت نمایند، برای انجام هزینه‌های مسجد نیز ماهیانه مبلغ قابل توجهی جمع‌آوری می‌شود .

 

یادآوری می‌نماییم افرادی که مایل به عضویت در این طرح هستند و قادر به انجام اعمال مذکور می‌باشند به راحتی می‌توانند با ارائه یک برگ تصویر کارت ملی یا شناسنامه و یک قطعه عکس و تکمیل فرم مخصوص که در اختیار مسئول اصلی طرح می‌باشد به عضویت این طرح در بیایند .